Palvelut

Suunnitelman sisältö
 
Suunnitelman lähtökohdaksi otetaan aina kokonaisuuden suunnittelu. Asiakkaan toiveet, pihan ja rakennusten muodostamat tilat sekä alueen ympäristö huomioidaan parhaan lopputuloksen saamiseksi.
 
Piha-ammattilainen osaa jo suunnitteluvaiheessa huomioida alueen pienilmaston, näkymät, kosteusolosuhteet sekä pihan valo- ja varjopaikat. Ammattilaisen avulla suunnittelu viedään mallikkaasti loppuun kasvivalinnat ja muut yksityiskohdat sisältäen.
 

Ensimmäinen asiakaskäynti / neuvontakäynti

Kaikki suunnitelmat sisältävät ennen suunnittelua tehtävän asiakaskäynnin, jonka aikana käydään läpi lähtökohdat, asiakkaan toiveet ja tehdään alustavaa ideointia.

Asiakaskäynti voi olla myös pelkkä neuvontakäynti.


Muut palvelut

 • Pihojen ja muiden viherympäristöjen hoitotoimenpiteet
 • Viheralueiden kunnossapitoon liittyvien laitteiden vuokraus
 • Inventoinnit
 • Luontopolut, mobiilikartat
 • Koulutus ja konsultointi

Piha- ja puistosuunnitelmat
 • Luonnossuunnitelma (Nykytilan kartoitus, tilajako ja toiminnot, materiaalit sekä hahmotelma uusista, poistettavista ja säilytettävistä kasveista)
 • Yleissuunnitelma (Tarkennettu suunnitelma, tarkat kasvillisuusalueet, kasvillisuuden määräluettelot, työselitys. Lisäksi mahdollisia yksityiskohta- ja rakennekuvia)
 • Voidaan toteuttaa myös osasuunnitelmana, mikäli koko alue ei vaadi suunnittelua
 Leikkiympäristöt
 • Turvallisuusnormien, -määräysten, -ohjeiden ja -suositusten mukainen suunnittelu kaikenkokoisille ja -ikäisille käyttäjille
 • Leikkivälineiden sijoittelu turvaväleineen ja -alustoineen
 • Kasvillisuuden suunnittelu tukemaan leikkiä ja alueen turvallisuutta
 • Turvalliset rakenteet
 • Kalustus
 Hoitosuunnitelmat
 • Tarvittaessa alueen inventointi/nykytilan kartoitus
 • Hoitoluokitussuunnittelu
 • Kuvio- ja hoitoluokkakartat
 • Kuvio/hoitoluokkakohtaiset hoito-ohjeet (ensitoimet, jatkuvat toimenpiteet)
Viheralueiden hoito
 • Puiden, pensaiden leikkuu
 • Kukkien hoito ja kastelu
 • Lannoitus
 • Muut tarvittavat hoitotoimenpiteet
Laitteiden vuokraus
 • Nurmikon ilmastoija
Inventoinnit
 • Suurempien alueiden kasvillisuuskartoitukset
 • Inventointidokumentaatio
 
Konsultointi- ja koulutuspalvelut
 • Neuvontakäynnit viher/piha-asioihin liittyen
 • Hoito-ohjeiden laadinta
 • Viheralan luennot ja koulutukset
Alisivut (1): Hinnasto
Comments